Røttene mine

Man skal aldri glemme røttene sine. Og det har heller ikke jeg!
Mor er fra Kjellbotn i Vestnes Kommune, og far er fra Istad i Molde Kommune.
Og jeg tilbrakte de aller fleste somrene på 1970-tallet på Istad.
Så det er ingen tvil: Jeg er romsdaling!

09.12.1963

Jeg så dagens lys for første gang med et skrik på sykehuset i Molde.
1963-1966 Jeg bodde i far sin barndomshjem på Istad
1966-1974 Jeg bodde på flere plasser på Sunnmøre.
1970 Jeg begynte på Hatlehol Skule
1974 Vi flytta til Frei på Nordmøre
1974-1977 Rensvik Barneskole, Frei
1977-1980 Nordlandet Ungdomskole, Kristiansund
1980-1982 Atlanten videregående skole, Kristiansund
mai 1983 Jeg flytta til Balestrand. Fikk sommerjobb på Kviknes Hotel,
og blei værende!